Κατασκευές

 • Κατασκευή Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων - LPG - Μικτού Πρατηρίου
 • Συστήματα Εισροών - Εκροών
 • Ανακαινίσεις – Ανακατασκευές Πρατηρίων Υγρών Καυσίμων
 • Ογκομετρήσεις Δεξαμενών
 • Ηλεκτρολογικές Εργασίες
 • Υδραυλικές Εργασίες
 • Βιομηχανικά Δάπεδα
 • Οικοδομικές Εργασίες
 • Προμήθεια και Τοποθέτηση Στεγάστρων
 • Αποξηλώσεις Τοποθετήσεις Σημάτων - Κολώνες Φωτισμού
 • Χωματουργικές Εργασίες
 • Αποξηλώσεις Τοποθετήσεις Πλυντηρίων Αυτοκινήτων
 • Επισκευή - Υάλωση Δεξαμενών Καυσίμων με πιστοποίηση και εγγύηση Δέκα Έτη
 • Στεγανοποιήσεις Φρεατίων Δεξαμενών με πιστοποίηση
 • Αναλαμβάνουμε το τρύπημα δεξαμενών για την τοποθέτηση βεργών αυτόματης μέτρησης
 • Κατασκευή - Τοποθέτηση Σημάτων Α.Π.

Οι Εταιρείς που συνεργαζόμαστε

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

ΠΡΑΤΗΡΙΑ